Definition af Livsstilsmedicin

I DSLM har vi valgt at definere livsstilsmedicin således.

”Livsstilsmedicin er en gren af evidensbaseret medicin, hvor livsstilsændringer er anvendt til at fremme sundhed samt forebygge, behandle og reversere progression af kronisk sygdom ved at adressere deres underliggende årsager.”

DSLM’s syn på livsstil og sundhed

Menneskers livsstil er et udtryk for komplekse sociale, økonomiske og kulturelle aspekter af deres liv. I DSLM anser vi derfor ikke livsstil som udelukkende et individuelt anliggende, og ansvaret for sundhed bør ikke kun pålægges den enkelte. Hos DSLM anerkender vi, at der er mange sociale determinanter, der har betydning for sundheden. Eksempelvis er arbejdsløshed, uddannelse og social eksklusion faktorer, der kan påvirke folkesundheden. Mange af de aspekter, som har betydning for helbredet, hænger derfor sammen med, hvordan vores samfund er indrettet og hvilke politiske beslutninger, der tages. Hos DSLM forsøger vi ikke at løse alle disse samfundsproblemer, men at fokusere på nogle af de determinanter, der har størst betydning for folkesundheden og den enkeltes helbred. Se de seks områder i figuren.

Indenfor dette felt ønsker DSLM at uddanne, informere og inspirere sundhedsfaglige til brug af livsstilsmedicin.

Vores fokusområder:

  • Sund ernæring
  • Sunde relationer
  • Søvn
  • Motion
  • Alkohol og tobak
  • Stresshåndtering

Klik på billedet og forstør.
Billede fra icons8
Ikoner fra flaticon.

Vi søger medlemmer

DSLM er for dig, der er interesseret i udbredelse af livsstilsmedicin og har en bachelor inden for et sundhedsrelateret fag.