Formål

Størstedelen af sygdomsbyrden i Danmark skyldes sygdomme, der primært er forbundet med livsstil.

På trods af dette udgør livsstil en meget lille del af de sundhedsfaglige uddannelser, ligesom det også kun bruges sparsomt i det danske sundhedsvæsen.

Der er således et stort potentiale for at fremme folkesundheden, ved styrke uddannelsen af sundhedsprofessionelle og ved at fremme brugen af livsstilsmedicin i det danske sundhedsvæsen.

DSLM er grundlagt i 2017 med det formål at udbrede viden om livsstilsmedicin og at samle danske sundhedsprofessionelle med interesse for livsstilsmedicin.

Derfor har vi i DSLM følgende konkrete visioner:

  • At tilbyde evidensbaserede vejledning om livsstilsmedicinske tiltag til patienter og sundhedsfaglige.
  • At styrke livsstilsmedicinen på de sundhedsfaglige uddannelser.
  • At indgå som samarbejdspartner med andre sundhedsrelaterede aktører, med henblik på at fremme livsstilsmedicin, som forebyggelse og behandling af sygdomme.

Da DSLM ønsker at være en upartisk stemme i sundhedsdebatten, er DSLM uden tilknytning til fødevare- eller medicinindustrien og udelukkende finansieret af individuelle medlemskaber og donationer.

Vi søger medlemmer

DSLM er for dig, der er interesseret i udbredelse af livsstilsmedicin og har en bachelor inden for et sundhedsrelateret fag.